PREFER – WOULD PREFER – WOULD RATHER

PREFER – WOULD PREFER – WOULD RATHER

A. PREFER: (v) thích hơn /prɪˈfɜː(r)/ thích cái này hơn cái kia:
• Prefer sth: thích cái gì
Ex:
– I prefer pink.
Tôi thích màu hồng hơn.
– I prefer meat.
Tôi thích thịt hơn.
– I prefer tennis.
Tôi thích quần vợt hơn.
– I prefer seafood.
Tôi thích hải sản hơn.
– I prefer Wildlife World.
Tôi thích chương trình thế giới hoang dã hơn.

• Prefer sth TO sth :
– I prefer butter to margarine.
Tôi thích bơ sữa hơn bơ thực vật.
– I prefer boys to girls.
Tôi thích con trai hơn con gái.
– I prefer basketball to tennis.
Tôi thích bóng rổ hơn quần vợt.
– I prefer comedy to tragedy.
Tôi thích hài kịch hơn là bi kịch.

• Prefer DOING sth to DOING sth :
Ex:
– I prefer swimming to walking.
Tôi thích bơi hơn đi bộ.
– I prefer walking to going cycling.
Tôi thích đi bộ hơn đi xe đạp.
– I prefer reading to swimming.
Tôi thích đọc sách báo hơn bơi.
– I prefer dancing to singing.
Tôi thích nhảy hơn là hát.

• Prefer TO DO sth = Prefer DOING something:
Ex:
– She prefers to live in the suburbs. = She prefers living in the suburbs.
Cô thích sống ở ngoại ô hơn.

– In these circumstances, one prefers to be alone. = In these circumstances, one prefers being alone.
Trong hoàn cảnh đó, ai cũng muốn ở một mình.

-Peter strongly prefers to live alone = Peter strongly prefers living alone.
Peter hoàn toàn thích sống một mình hơn.

• Prefer to do sth rather than (do) sth :
Ex:
– I prefer to live in a big city rather than (live) in the
countryside.
Tôi thích sống ở thành phố lớn hơn là sống ở vùng quê.

– They prefer to sacrifice their love than make a scene of jealousy.
Họ thích hy sinh tình yêu hơn là đánh ghen.

B.WOULD PREFER :
– Nói điều ta muốn làm cách cụ thể hơn, không mang tính chung chung.

• “Would prefer sth (+ or+sth)” (thích cái gì ‘hơn cái gì) :
– Which kind of juice would you prefer – grapefruit or orange?
Bà thích loại nước trái cây nào – bưởi ép hay cam ép?

– Which kind of room would you prefer, a twin or a double?
Ông thích loại phòng nào hơn, phòng có hai giường đơn hay phòng đôi ạ?

• Would prefer to do :
– I would prefer to go swimming after class.
Tôi thì thích đi bơi sau giờ học hơn.
– Like my father, I would prefer to go fishing.
Giống cha, tôi thích đi câu cá hơn.

C. WOULD RATHER :

• Would rather do = Would prefer to do :
I would rather go swimming after class.

• Would rather do than do:
I’d rather stay at home than go on a holiday alone.
Tôi thà ở nhà hơn là đi nghỉ mát một mình.

• Would rather you ‘did’ st: Dùng khi bạn muốn người khác làm một điều gì đó. Trong cấu trúc trức này, ta dùng dạng quá khứ nhưng nó mang nghĩa ngay lập tức, ngay lúc nói.
I’d rather you came straight home actually. Remember your grandma’s coming to visit.
Mẹ muốn con đi về nhà liền. Hãy nhớ là bà sẽ đến thăm.

Facebook Comments Box