TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Đường hàng không:
Airplane/Plane máy bay
Glider tàu lượn
Helicopter trực thăng
Jet máy bay phản lực.

• Đường bộ:
- Bicycle xe đạp
- Bus xe buýt
- Car xe hơi, ô tô
- lorry: xe tải
- motorcycle = motorbike: xe máy
- scooter: xe ga
- Train tàu
- Tram xe điện
- Truck xe tải

• Đường thủy:
- Boat thuyền.
- Ferry phà
- Speedboat – tàu siêu tốc
- rowing boat - thuyền chèo
________________
1. road: đường
2. traffic light: đèn giao thông
3. vehicle: phương tiện
4. roadside: lề đường
5. traffic jam : tắc đường

6. ring road: đường vành đai
7. petrol station: trạm bơm xăng
8. kerb: mép vỉa hè
9. road sign: biển chỉ đường
10. pedestrian crossing: vạch sang đường

11. turning: chỗ rẽ, ngã rẽ
12. fork: ngã ba
13. toll: lệ phí qua đường hay qua cầu
14. toll road: đường có thu lệ phí
15. motorway: xa lộ
16. hard shoulder: vạt đất cạnh xa lộ để dừng xe
17. dual carriageway: xa lộ hai chiều
18. one-way street: đường một chiều
19. T-junction: ngã ba
20. roundabout: bùng binh

 

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Đường hàng không:
Airplane/Plane máy bay
Glider tàu lượn
Helicopter trực thăng
Jet máy bay phản lực.

• Đường bộ:
- Bicycle xe đạp
- Bus xe buýt
- Car xe hơi, ô tô
- lorry: xe tải
- motorcycle = motorbike: xe máy
- scooter: xe ga
- Train tàu
- Tram xe điện
- Truck xe tải

• Đường thủy:
- Boat thuyền.
- Ferry phà
- Speedboat – tàu siêu tốc
- rowing boat - thuyền chèo
________________
1. road: đường
2. traffic light: đèn giao thông
3. vehicle: phương tiện
4. roadside: lề đường
5. traffic jam : tắc đường

6. ring road: đường vành đai
7. petrol station: trạm bơm xăng
8. kerb: mép vỉa hè
9. road sign: biển chỉ đường
10. pedestrian crossing: vạch sang đường

11. turning: chỗ rẽ, ngã rẽ
12. fork: ngã ba
13. toll: lệ phí qua đường hay qua cầu
14. toll road: đường có thu lệ phí
15. motorway: xa lộ
16. hard shoulder: vạt đất cạnh xa lộ để dừng xe
17. dual carriageway: xa lộ hai chiều
18. one-way street: đường một chiều
19. T-junction: ngã ba
20. roundabout: bùng binh

 

Facebook Comments Box